Ga naar de inhoud

Privacy statement

Privacy Statemant
UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die u zelf hebt opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik zet mij in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in
uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen
worden gebruikt:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
- Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
financiƫle administratie zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere rede gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- Uw naam, adres en woonplaats
- Uw geboortedatum
- De datum van de behandeling en declaratienummer
- Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld
"24008 Behandeling Mesologie"
- De kosten van het consult

In verband met de wet op de privacy, adviseer ik u de gegevens als pdf-bestand
terug te sturen.
Ook kunt u het formulier retour zenden via de post
btw NL001261601B96
lid VBAG nr 2100423
Terug naar de inhoud